ಮಂಜಿನ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಂದು ಹೋದುವರು

Wednesday, 2 November 2011

ದೀಪಾವಳಿ


ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿ ದೀಪಾವಳಿ,
ಅಂತರಂಗದ ಬೆಳಕಾಗಲಿ!
ಮಗುವಿನ ನಗುವಲ್ಲಿ,
ಅಮ್ಮನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ,
ಅಪ್ಪನ ಅಕ್ಕರೆಯೂ ದೀಪಾವಳಿ!
ಸಹೋದರಿಯ ಬಂಧನದಿ,
ಗೆಳತಿಯು ನಕ್ಕಂದು,
ದೇವರ ಸಾನಿಧ್ಯದಿ ಮಿಂದು
ಮನದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ!

ನಗುವಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ,
ಮಾನವತೆಯ ದಾರಿದೀಪ ದೀಪಾವಳಿ,
ಸಂತಸ ಮನೆ ತುಂಬಿ,
ನೋವುಗಳು ಬತ್ತಿಹೋಗಲಿ!
ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು
ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ!
ದ್ವೇಷ-ಅಸೂಯೆಗಳನ್ನು
ಸುಟ್ಟುಬಿಡಲಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿ!

- ಪ್ರಸಾದ್.ಡಿ.ವಿ.

No comments:

Post a Comment