ಮಂಜಿನ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಂದು ಹೋದುವರು

Thursday, 3 November 2011

ಓ ಗೆಳತಿಓ ಗೆಳತಿ,                                                           
ನೀ ಪ್ರೀತಿಯೋ, ಸ್ನೇಹವೋ
ಕುತೂಹಲಗಳ ಲಲನೆಯೋ,
ನೀ ಭ್ರಮೆಯೊ, ದೂರದ ಮರೀಚಿಕೆಯೊ,
ನನ್ನನ್ನು ನನಗೇ ಮರೆಸುವ
ಸಮ್ಮೋಹಿನಿಯೋ, ತಿಳಿಯದು..!!
ಆದರೂ ನಾ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದೆ
ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವತೆಯೆ೦ದೇ..!!

ನೀ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಚಡಪಡಿಸಿದೆ...
ನೀ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಕಾತರಿಸಿದೆ...
ಮೌನದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಿಸುವ ಜಾಣ್ಮೆ ನಿನದು,
ಮೌನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ
ಮೌಢ್ಯ ನನದು, ಆದರೂ ನಾ ಪ್ರೇಮಿಯೆ..!!
ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತೆ ನನ್ನ
ಕಾತರಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ, ನೀನಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ರಸನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ,
ನೀ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ, ಕನಸುಗಳಿಗೆ...

ಈ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮಾಯೆಯೋ, ನೀನೆ ಮಾಯೆಯೋ..!!
ಆದರೂ ಇ೦ದಿಗೂ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿರುವುದು
ಆ ನಿನ್ನ ಮುಗ್ದ ನಗು, ನಾನು ನಿನ್ನವಳೆಂದು ನೀನು
ನಕ್ಕುನುಡಿದ ಆ ನಿನ್ನ ಸವಿನುಡಿಗಳು,
ಆ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಕು೦ಕುಮದ ಹಣೆ ಬಿ೦ದಿ..!!

ನೀ ಹಿ೦ತಿರುಗಿ ಬರುವೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ...
ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆಯೋ,ಇಲ್ಲವೋ,
ಆದರೂ ನಾ ಪ್ರೇಮಿಯೇ, ಇ೦ದಿಗೂ ಎ೦ದೆ೦ದಿಗೂ..!!

- ಪ್ರಸಾದ್.ಡಿ.ವಿ.

2 comments:

  1. thank you so much for liked it deepu..:))) these lines were written when she left me for no reasons.. she made an engineer a poet..;)) hahahaha..:D

    ReplyDelete