ಮಂಜಿನ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಂದು ಹೋದುವರು

Thursday, 27 December 2012

ಬಾರದಿರು ಸಖೀ
ಬಾರದಿರು ಸಖೀ
ಬಾರದಿರು!
ಇನ್ನೆಂದು ಕನಸಲ್ಲೂ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾರದಿರು!
ಕನಸು ಕಂಡ ಕಣ್ಣೇ
ಕುರುಡಾಗಿಬಿಡಲಿ!
ನೀನು ಮಾತ್ರ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾರದಿರು!

ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ
ಯಾನವಾದರೂ ಸರಿ,
ಹಿಂದೆಂದೋ
ಮುರಿದುಬಿದ್ದ
ಗುಡಿಯೊಳಗೆ
ಬುಡ್ಡಿ ದೀಪವನ್ನೂ
ಹಚ್ಚದಿರು!
ಸಹಿಸಲಾರೆನು,
ಅದು ನನ್ನಣಕಿಸಿ
ನಗುವ ಪರಿಯ!

!! ಬಾರದಿರು ಸಖೀ !!

ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯೇ
ನಿನ್ನೆದುರು ಸಿಕ್ಕಿ,
ನನ್ನನ್ನೇನಾದರೂ
ಕೇಳಿದರೆ, ಅದೋ
ಆ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಪಂಟಪದಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅತ್ತು ಹಗೆದು, ಹೂಳು ಹೊದ್ದು
ಮಲಗಿರುವ
ಗೋರಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ
ತೋರಿಬಿಡು ಸಖೀ,
ತೋರಿಬಿಡು!
ಇನ್ನೆಂದೂ ಬಾಳಲ್ಲಿ
ಬಣ್ಣ ಹೊದ್ದು ಬದುಕಲಾರೆ,
ಬಾರದಿರು ಸಖೀ,
ಇನ್ನೆಂದೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾರದಿರು!

- ಪ್ರಸಾದ್.ಡಿ.ವಿ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ

1 comment:

  1. ತೀವ್ರ ವಿಷಾದವೇ ಮೈ ಹೊತ್ತಂತೆ ಕವನ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

    ReplyDelete